• Organizácia

„Sme si vedomí toho, že inovácie – orientované v prospech zákazníka – sú kľúčom k tomu, aby sme si tak, ako dnes, aj v budúcnosti zachovali náš technologický náskok a rozšírili našu vedúcu pozíciu. Z tohto dôvodu investuje spoločnosť KAISER do perspektívnych produktových stratégií, blízkosti k zákazníkom, silnej politiky značky a v neposlednom rade do efektívnej kultúry podniku. Trvalému rozvoju tejto kultúry a zamestnancov napomáha kontinuita a spoľahlivosť v strategickej orientácii, ako aj v štruktúre majiteľov a riadenia. Takáto kontinuita vytvára istotu.“ Markus Kaiser

Management KAISER MORO

Luca Moro
Luca Moro
Managing Director
Barbara Coral
Barbara Coral
Finance Director
Markus Kaiser
Markus Kaiser
Chief Executive Officer
Chairman of the Board of Directors

Organizácia skupiny Kaiser

Informácie o organizácii skupiny KAISER.